เลือกโปรแกรม ERP ที่เข้าใจธุรกิจของคุณ

Reading Time: 1 minute

At Durian software, we believe technologies should be simple and beautiful. We built our apps on the idea of bringing IT strategy and Business strategy together, creatively and securely.

Web Development: Simplifying electronic business

Personalised Accounting and ERP Software: Strengthening core business both on-premise and in the cloud, your way.

UI & UX Design: Enhancing user satisfaction and engagement with creativity

ลูกค้าของเรา

Reading Time: 2 minutes

     

เกี่ยวกับเรา

Reading Time: 1 minute

บริษัท อดิวิศว์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน ปี 2556 เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ของ หจก. เมืองใต้พาณิชย์ หาดใหญ่ ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ของ บจก. บุญรอดเทรดดิ้ง ณ ขณะนั้น โดยโฟกัสการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กและขนาดกลางจากมุมมองของเจ้าของกิจการ และพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารทรัพยากรภายในองกรณ์ (ERP) รวมไปถึงเว็ปไซต์ของบริษัท, เว็ป eCommerce, native application (Windows, iOS, Anroid), รายงานต่างๆ หรือการ forecast ข้อมูลยอดซื้อยอดขายด้วย AI ให้ตามความพิเศษของแต่ละกิจการ เพื่อให้ธุรกิจ SMEs ที่บริษัทฯดูแลสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและไร้กังวล โดยเราเชื่อว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย มีความสวยงาม มี Business Logic ที่ตรงกับวิถีการทำงานของพนักงานแต่ละแผนก จะทำให้ user อยากใช้ ส่งผลให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้อง แบบ RealTime สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ติดต่อเรา

Reading Time: 1 minute

ช่องทางการสั่งซื้อ: