งานออกแบบ และ ขึ้น MockUp ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม สำหรับ presentation, demo

Reading Time: 2 minutes

[MockUp] โปรแกรม Apartment Online (ระยะเวลาพัฒนา 1 เดือน) (งบประมาณ 25xxx THB)
[MockUp] โปรแกรม Apartment Online (ระยะเวลาพัฒนา 1 เดือน) (งบประมาณ 25xxx THB)
[MockUp] โปรแกรม Apartment Online (ระยะเวลาพัฒนา 1 เดือน) (งบประมาณ 25xxx THB)
[MockUp] โปรแกรม Apartment Online (ระยะเวลาพัฒนา 1 เดือน) (งบประมาณ 25xxx THB)
[MockUp] โปรแกรม APTFSIS บันทึกสถิติผลผลิตทางเกษตร (ระยะเวลาพัฒนา 1 เดือน) (งบประมาณ 25xxx THB)
[MockUp] โปรแกรมสำนักงานบันทึกข้อมูลสถิติการเคลมรถ (ระยะเวลาพัฒนา 2 สัปดาห์) (งบประมาณ 28xxx THB)
[MockUp] เว็ปไซต์ประกาศผลรางวัล ชิงโชค (ระยะเวลาพัฒนา 1 เดือน) (งบประมาณ 25xxx THB)
[MockUp] โปรแกรมสำนักงานบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับลูกค้า (ระยะเวลาพัฒนา 1 เดือน) (งบประมาณ 25xxx THB)