เว็ปไซต์แสดงสินค้าบริษัท

Reading Time: 2 minutes
เว็ปไซต์ wordpress สำหรับแสดงผลงานของ Designer (ใช้เวลาพัฒนา 7 วัน) (งบประมาณ 8,xxx THB)
เว็ปไซต์แสดงสินค้าบริษัท (ใช้เวลาพัฒนา 3 วัน) (งบประมาณ 25,xxx THB)
เว็ปไซต์แสดงสินค้าบริษัท (ใช้เวลาพัฒนา 3 วัน) (งบประมาณ 25,xxx THB)
เว็ปไซต์ eCommerce (ใช้เวลาพัฒนา 3 เดือน) (งบประมาณ 1xx,xxx THB)
เว็ปไซต์แสดงสินค้าบริษัท (ใช้เวลาพัฒนา 3 วัน) (งบประมาณ 25,xxx THB)
เว็ปไซต์ wordpress สำหรับแสดงสินค้าบริษัท (ใช้เวลาพัฒนา 1 เดือน) (งบประมาณ 1xx,xxx THB)
เว็ปไซต์แสดงสินค้าบริษัท (ใช้เวลาพัฒนา 7 วัน) (งบประมาณ 25,xxx THB)
เว็ปไซต์แสดงสินค้าบริษัท (ใช้เวลาพัฒนา 7 วัน) (งบประมาณ 25,xxx THB)
หน้า LandingPage เว็ปไซต์ของโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ (ระยะเวลาพัฒนา 1 สัปดาห์)​ (งบประมาณ 2x,xxx THB)
หน้า LandingPage เว็ปไซต์ของโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ (ระยะเวลาพัฒนา 1 สัปดาห์)​ (งบประมาณ 2x,xxx THB)
หน้า LandingPage เว็ปไซต์ของโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ (ระยะเวลาพัฒนา 1 สัปดาห์)​ (งบประมาณ 2x,xxx THB)