โปรแกรม ERP / โปรแกรมบัญชี

Reading Time: 2 minutes
โปรแกรม ERP แบบ Customised ที่ผลิตขึ้นเพื่อองกรณ์คุณโดยเแพาะ
เว็ปไซต์ eLearning สอนหนังสือออนไลน์เฉพาะสมาชิก พร้อมระบบ ranking กรองโดยการ import CSV จากโปรแกรม ERP หลักของบริษัท (ใช้เวลาพัฒนา 2 เดือน) (งบประมาณ 1xx,xxx THB)
[MockUp] โปรแกรม Apartment Online (ระยะเวลาพัฒนา 1 เดือน) (งบประมาณ 25xxx THB)
โปรแกรมบริหารค่าใช้จ่าย (ใช้เวลาพัฒนา 1 เดือน) (งบประมาณ 1xx,xxx THB)
โปรแกรมจัดการสต็อคสินค้า (ใช้เวลาพัฒนา 4 เดือน) (งบประมาณ 7x,xxx THB)
โปรแกรมคำนวนเป้าการขายรายวัน/สัปดาห์/เดือน จากเป้ารายปี เทียบกับตัวเลขการขายแบบ RealTime (ใช้เวลาพัฒนา 1 สัปดาห์) (งบประมาณ 3x,xxx THB)
โปรแกรม ERP อย่างย่อ (ระยะเวลาการพัฒนา 3 เดือน) (งบประมาณ 3xx,xxx THB)
โปรแกรมจัดการงบประมาณขององกรณ์ (ใช้เวลาพัฒนา 1 ปี) (งบประมาณ 1,2xx,xxx THB)
โปรแกรมบันทึกข้อมูลงบการเงิน (ใช้เวลาพัฒนา 6 เดือน) (งบประมาณ 6xx,xxx THB)