เลือก Durian Software โปรแกรม ERP ที่เข้าใจธุรกิจของคุณ

Reading Time: 1 minute

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังเติบโต มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ชัดเจน ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของบริษัทให้มากที่สุด เพื่อลดรายจ่าย ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภายใน และวางแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด – โปรแกรมวางแผนทรัพยากรธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ – ช่วยคุณได้

ให้ Durian Software เป็นผู้ช่วยของคุณนะครับ

ที่ Durian Software เราเข้าใจการสร้างและ customize โปรแกรม ERP ที่เหมาะสมกับทุกรูปแบบธุรกิจ ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพที่สั่งสมมากว่า 5 ปี ร่วมงานกับองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระดับประเทศมากมาย และร่วมพัฒนาโปรแกรมหลากหลาย เราจึงมากกว่าแค่เข้าใจระบบ ERP แต่เราเข้าใจระบบการดำเนินการของธุรกิจอย่างแท้จริง

ระบบ ERP ที่ดีจะต้อง:

 • ใช้งานง่าย ทุกคนใช้ได้ เรียนรู้ได้ไม่ยาก แก้ไขปัญหาพนักงานไม่ใช้โปรแกรม
 • ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ERP ที่สามารถให้คำปรึกษาคุณได้จริง ตอบทุกคำถาม แก้ไขทุกปัญหา
 • เข้ากับรูปแบบการดำเนินการและความเป็นไปได้ของปัญหา (possible problems) ของธุรกิจคุณมากที่สุด
 • integrate และ automate ข้อมูลและการทำงานของทุกส่วนในองค์กรได้อย่างราบรื่น
 • ลดเวลาการทำงาน ทุ่นแรงงาน ลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ
 • ช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจ เพิ่มยอดขาย ลดรายจ่าย
 • เป็นการลงทุนที่ยั่งยืน สร้างฐานที่มั่นคงให้ธุรกิจคุณ
 • ไม่ใช่โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป ที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับธุรกิจของคุณ
 • ความคุ้มค่าที่มากกว่าโปรแกรมสำเร็จรูปตามท้องตลาด เพื่อนักธุรกิจที่มองการณ์ไกลอย่างคุณโดยเฉพาะ

  Durian Software – ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม ERP พร้อมที่ปรึกษาส่วนตัวบริการทุกข้อสงสัย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของโปรแกรม และการดำเนินงานขององค์กร เพื่อคุณ