โปรแกรม ERP (โปรแกรมบัญชี) สําหรับการจัดการธุรกิจของลูกค้าแบบ customised

Reading Time: 1 minute

ในฐานะเจ้าของกิจการที่ดูแลธุรกิจซึ่งกําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เรามักจะยุ่งจนไม่มีเวลาดูแลทุกอย่างได้ครอบคลุมและทั่วถึง หนึ่งในปัญหาที่แก้ไม่ตกอีกอย่างที่ทุกคนปฎิเสธไม่ได้เลยคือเรื่องของระบบบัญชี ที่นอกจากจะต้องละเอียดแม่นยําแล้ว ยังต้องเป็นตัวกำหนดวิธีการทำงาน การไหลของข้อมูลจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ง รวมไปถึงสิทธิ์ของพนักงานในแต่ละระดับชั้นให้เป็นไปตามระบบแบบแผนของธุรกิจที่ท่านสร้างมาด้วยนํ้าพักนํ้าแรงใว้อีกด้วย โปรแกรมบัญชีที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปก็เป็นระบบแบบเหมารวม กลางๆ ที่ไม่ตอบโจทย์ความพิเศษเฉพาะกิจการที่ทำอยู่ซ๊ะอีก
บริษัท อดิวิศว์ จำกัด เราจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเสนอโปรแกรมบัญชี / โปรแกรม ERP แนวใหม่ซึ่งแก้ปัญหาในจุดนี้ ด้วยความที่เราผลิตซอฟต์แวร์แบบ customised พิเศษให้กับลูกค้าใหม่หมดเป็นรายๆไป ระบบบัญชี / โปรแกรม ERP ที่ลูกค้าได้จึงตรงตามความพิเศษของธรุกิจของลูกค้าโดยเฉพาะ แม้จะมีราคาที่สูงกว่าโปรแกรมสำเร็จรูปตามท้องตลาด แต่ประโยชน์ที่ได้รับกลับคืนนั้นสูงกว่ามาก เพราะโปรแกรม ERP แบบ customised ไม่ใช่ระบบแบบเหมารวม จึงไม่มีฟิลด์ที่เกินความจำเป็นจนไม่ได้ใช้ ไม่มีเมนูที่มากเกินไปจนรกรุงรัง, มี theme ที่ตรงกับ Corporate Identity ของบริษัท, มีกระบวนการส่งเอกสาร/ส่งข้อมูลตามการทำงานจริง, มีการ approve ตามหลักการและการดำเนินการของธุรกิจจริงๆ, มีความเป็นเอกลักษณ์ และที่สำคัญใช้งานได้ง่าย เพียงมองที่หน้าจอก็สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ด้วยตัวเอง จึงเป็นการประหยัดงบประมาณในระยะยาว ทุ่นแรงงาน, ได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น, ลดการผิดพลาด, ผู้บริหารมองเห็นสภาวะตลาด, เร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มยอดขายได้อย่างโดนเด่น
เพราะข้อแตกต่างของโปรแกรม ERP แบบ customized ที่เราพัฒนาพิเศษให้กับลูกค้าใหม่หมดเป็นรายๆไปนี้เอง จึงทำให้เรามีความโดดเด่นกว่าโปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆใน ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างและดูแลกิจการหรือธุรกิจSMEsของท่านให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป