เว็ปไซต์ eCommerce

Reading Time: 1 minute


เว็ปไซต์ขายหนังสือออนไลน์ ชำระผ่านบัตรเครดิต (ระยะเวลาพัฒนา 6 เดือน)​ (งบประมาณ 2xx,xxx THB)


โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ ชำระผ่านบัตรเครดิต (ระยะเวลาพัฒนา 2 เดือน)​ (งบประมาณ 4xx,xxx THB)